Online booking

Booking

Postupak rezervacije

Kontakti

Hotel Dalmina

Kopilica 5
21000 Split
Hrvatska


Recepcija:

tel:   +385 (0) 21 350 000
mob: +385 99 392 06 49
fax:  +385 (0) 21 350 001

info@hoteldalmina.hr
recepcija@hoteldalmina.hr


Prodaja i marketing

tel: + 385 (0)21 350 029

prodaja@hoteldalmina.hr
marketing@hoteldalmina.hr


Uprava:

tel: +385 (0) 21 350 003
fax: +385 (0) 21 350 010

uprava@hoteldalmina.hr


Računovodstvo:

tel: +385 (0) 21 350 030
fax: +385 (0) 21 350 010

racunovodstvo@hoteldalmina.hr

Naziv tvrtke: Dalma d.d.
Sjediste: Split
Sud: trgovački sud u Splitu
Broj: 060048104
Iznos temeljnog kapitala: 459.228.090,00 kn, uplacen u cijelosti.
Ukupan broj izdanih dionica: 1 241 157 redovnih dionica, nominalni iznos 370,00 kn
Član uprave društva: Perković Julija
Banka: HYPO ALPE – ADRIA BANK d.d. Zagreb
Broj računa:
SWIFT: HAABHR22
IBAN: HR 4325000091101025237

Kako do nas

Kako do nas

Opći uvjeti

Uvodne napomene
Hotel Dalmina pruža hotelsko-ugostiteljske usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. Hotel Dalmina ne odgovara za okolnosti koje su izvan naše kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

Rezervacije i način plaćanja
Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, poštom, elektronskom poštom, faxom ili osobno na recepciji našeg hotela. Rezervacijom kapaciteta preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za Hotel Dalmina. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrana valjanom korisnik usluge mora uplatiti depozit ili dati broj važeće kreditne kartice kao garanciju rezervacije. Razlika se plaća na recepciji hotela prije odlaska gosta. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje Hotela Dalmina. Rezervacija se može potvrditi on line, putem e-maila ili faxa. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.

Boravišna pristojba
Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge.

Cijene usluga
Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Dodatne usluge trebaju biti posebno naručene prilikom rezervacije. Hotel Dalmina pridržava pravo izmijeniti cijene usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, Hotel Dalmina garantira cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

Kategorizacija i opis usluga
Objekti i smještajne jedinice u sklopu Hotel Dalmina su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministarstva turizma RH sukladno važećim zakonskim propisima.

Pravo Hotela Dalmina na izmjene i otkaz rezervacija
Hotel Dalmina pridržava pravo u svakom momentu izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, Hotel Dalmina pridržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

Pravo gosta na izmjene i otkaz rezervacija
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 15 € (EUR) po promjeni.
U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
• za otkaz od rezervacije do 1 dan prije početka korištenja usluge , naplaćuje se 20% od cijene smještaja (zadržava se uplaćena akontacija),
• za otkaz, ili ako gost ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja.

Obveze Hotela Dalmina prema korisniku usluge
Obveza Hotela Dalmina je stalna briga o kvalitetu pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljske djelatnosti. Hotel Dalmina će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

Obveze korisnika usluge
Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica Hotela Dalmina. Korisnik usluge se dužan pridržavati kućnog reda koji je propisan za svaki pojedini smještajni objekt u sastavu Hotela Dalmina. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vozni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

Sudska nadležnost
Sve sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane (Vidi: Postupak u svezi s prigovorom) , a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda.
Split, 15. kolovoza 2006.

Tečajna lista

EUR 7,350 7,400
USD 5,206 5,284
GBP 8,458 8,585

Vremenska prognoza

Split
Smjer vjetra: -
Brzina vjetra: 00 m/s
Temperatura: 11 °C
Vlažnost: 46 %
Tlak zraka: 1017.8 hPa

Informacije

Za sve informacije pozovite broj +385 21 35 00 00!

Business Restoran Cocktail bar Sobe Kontakt     Iso
© 2018 Dalma Hoteli dd - Split - Opći uvjeti - Pravne napomene - Privatnost - Zaštita podataka
Održavanje i hosting: Nove vibracije